Büyük safen damarın ve radyal arterin geleneksel olarak alınması

Bu prosedür standart cerrahi aleti kullanır. Çoğu zaman kesi, herhangi bir cerrahi prosedürde yapılan en uzun kesidir - uzunluğu 50 cm'ye kadardır.
Geleneksel hasat (damar çıkarma), damar hasadı için dünya çapında altın standart olmaya devam etmektedir. Cerrahlar ekipman ve cerrahi tekniğe aşinadır.
Geleneksel yöntemin riskleri herhangi bir cerrahi prosedüre benzerdir ve enfeksiyon, termal yaralanma, kanama ve yırtılmayı içerir. Risklere ek olarak, kesi ağrısı, daha minimal invaziv bir yaklaşımla karşılaştırıldığında daha belirgindir.

Geleneksel damar çıkarma ve Endoskopik Damar Çıkarma (EVH) karşılaştırması