1. Kapsam

 • 1.1 Maquet Cardiovascular LLC ("Maquet") tarafından sağlanan bu internet sitesinin (“My Heart Bypass Surgery İnternet Sitesi”) kullanımı işbu Kullanım Hükümleri, Gizlilik Beyanı ve Feragatname (birlikte "Hükümler") dahil ancak bunlarla sınırlı olmamakla birlikte burada belirtilen tüm hüküm ve koşullara tabidir. İşbu Kullanım Koşulları örneğin, My Heart Bypass Surgery İnternet Sitesine erişim için oturum açma ve/veya Kullanıcı bilgilerinin sağlanmasının gerekli kılınması için zaman zaman tadil edilebilir, düzeltilebilir ya da başka şart ve koşullar ile değiştirilebilir.

2. İnternet Sitesi Hizmetleri

 • 2.1 Maquet My Heart Bypass Surgery İnternet Sitesinde görüntülenmesi veya indirilmesi için çeşitli bilgiler, belgeler, videolar, eğitim, yazılım ve diğer materyalleri kullanıma sunabilir (söz konusu bilgiler ve tüm My Heart Bypass Surgery İnternet Sitesi içerikleri birlikte işbu belgede "İnternet Sitesi Bilgileri" olarak anılacaktır).
 • 2.2 Maquet, My Heart Bypass Surgery İnternet Sitesinin işleyişini dilediği zaman kısmen ya da tamamen sona erdirebilir. İnternet ve bilgisayar sistemlerinin doğası gereği Maquet, My Heart Bypass Surgery İnternet Sitesinin sürekli Kullanıcı erişimi için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

3. İnternet Sitesinin Kısıtlı Kullanım Hakkı ile İlgili Bilgiler

 • 3.1 My Heart Bypass Surgery İnternet Sitesi ve İnternet Sitesindeki Bilgilerin kullanımı işbu Hükümlere, bunlarla ilgili değişikliklere ve ilgili lisans sözleşmelerine tabidir. İnternet sitesi veya İnternet Sitesindeki Bilgiler ile ilgili ayrıca kararlaştırılan lisanslama hükümleri işbu Hükümleri düzenler ve bunların yerini alır.
 • 3.2 Maquet Kullanıcıya ticari olmayan, sadece kişisel bilgi edinme amacıyla, işbu Hükümlere, ilgili lisanslama sözleşmelerine ve ilgili yasa ve düzenlemelere tabi olmak üzere İnternet Sitesindeki Bilgiler için sınırlı, geri alınabilir, münhasır olmayan, aktarılamayan ve üçüncü taraflara lisanslanamayan kullanım hakkı tanır. İşbu Bölüm 4.2'de açık şekilde belirtilen sınırlı kullanım hakkı dışında Maquet My Heart Bypass Surgery İnternet Sitesi ve İnternet Sitesindeki Bilgiler ile ilgili her türlü hak ve ayrıcalıkları saklı tutar.
 • 3.3 Aksi bir duruma bağlı olmaksızın Kullanıcı; My Heart Bypass Surgery İnternet Sitesi ve İnternet Sitesi Bilgilerini yeniden üretme, görüntüleme, kullanma, dağıtma, değiştirme, türev işler oluşturma, ticarileştirme veya herhangi bir ticari ya da genel kullanıma açma haklarına sahip değildir. Kullanıcı işbu belge ile yazılımın veya İnternet Sitesindeki Bilgilerin tamamı veya herhangi bir parçası üzerinde kaynak kodlarını keşfetme, parçalarına ayırma, ters mühendislik yapma veya derlemesini açma gibi herhangi bir işlem yapamaz. Kullanıcı My Heart Bypass Surgery İnternet Sitesi veya diğer İnternet Sitesi Bilgilerine erişimi kontrol eden teknolojik önlemleri engellemeyecektir. Kullanıcı ayrıca My Heart Bypass Surgery İnternet Sitesi ya da İnternet Sitesindeki Bilgiler veya bunlarla ilgili gerçekleştirilen değişiklikler veya farklı türevleri için sahiplik, fikri mülkiyet veya farklı haklara sahip olduğunu beyan etmeyecektir.
 • 3.4. My Heart Bypass Surgery İnternet Sitesi ve tüm İnternet Sitesi Bilgileri Maquet Cardiovascular LLC'nin özel bilgileridir; telif hakkı yasalarınca, uluslararası telif hakkı anlaşmaları ve fikri mülkiyet ile ile sair yasalar ve anlaşmalarca korunur. Kullanıcı, söz konusu yasaları ve mevzuatları her zaman gözetecek ve burada yer alan alfasayısal kod, işaretler ya da telif hakkı bildirimlerini kaldırmayacaktır.

4. Fikri Mülkiyet

 • 4.1 My Heart Bypass Surgery İnternet Sitesi ve tüm İnternet Sitesi Bilgileri ile ilgili tüm hakların, unvanların ve çıkarların tek ve münhasır sahibi Maquet'tir. Burada aksi açık şekilde belirtilmediği sürece işbu internet sitesi ve tüm içerikleri Maquet'in telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları tarafından korunmaktadır. Maquet’in logoları, ticari markaları, telif hakkı korumalı eserleri ve diğer fikri mülkiyeti Maquet'in önceden yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Tüm Hakları Saklıdır.
 • 4.2. Bölüm 4.2'de açık şekilde belirtilen sınırlı kullanım hakkı dışında Kullanıcıya başka haklar veya ayrıcalıklar tanınmaz. Maquet veya ana şirketleri, iştirakleri veya bağlı kuruluşları Kullanıcıya; patentler, teknik bilgiler, ticari sırlar, ticari adlar, ticari markalar, markalar veya diğer telif hakları veya Maquet ya da ana şirketleri, iştirakleri veya bağlı kuruluşlarının kurumsal adları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla farklı fikri mülkiyet hakları ile ilgili herhangi hak tanımamaktadır.

5. Kullanıcının Görevleri

5.1 Kullanıcı My Heart Bypass Surgery İnternet Sitesini ve İnternet Sitesi Bilgilerini kullanarak:

 • diğer kişilere bilhassa da reşit olmayanlara zarar veremez ya da bunların mahremiyetini veya kişisel haklarını ihlal edemez;
 • kullanım şekli ile genel ahlakı ihlal edemez;
 • fikri mülkiyet haklarına ya da sair mülkiyete ilişkin haklara tecavüz edemez;
 • virüs içeren veya zarara ya da veri kaybına neden olacak başka bir programı yükleyemez veya yayamaz;
 • bilhassa söz konusu köprüler ya da içeriklerin gizlilik yükümlüklerini ihlal ettiği ya da yasa dışı olduğu durumlar gibi Kullanıcının yetkili olmadığı köprüler ya da içeriklere erişemez, içerikleri iletemez, saklayamaz ya da karşıya yükleyemez/kullanıma sunamaz. veya
 • tanıtım amaçlı ya da istenmeyen e-postalar (ör. "istenmeyen posta") ya da doğru olmayan virüs, arıza ya da benzer materyal bildirimi dağıtamaz ve Kullanıcı piyango, kartopu sistemi, zincirleme mektup, piramit oyunu ya da benzer etkinliğe katılımı talep ya da teşvik edemez.

5.2 Maquet, bilhassa işbu Kullanım Koşullarından kaynaklanan yükümlülüklerin Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi halinde, My Heart Bypass Surgery İnternet Sitesine erişimi istediği zaman engelleyebilir.

6. Üçüncü Taraf Materyalleri

My Heart Bypass Surgery İnternet Sitesi üçüncü taraf materyalleri ve internet sitelerine referans veya bağlantılar içerebilir (birlikte "Üçüncü Taraf Materyalleri"). Maquet söz konusu Üçüncü Taraf Materyalleri ile ilgili herhangi bir denetime ve sorumluluğa sahip değildir. Maquet; Üçüncü Taraf Materyallerini onaylamaz ve Üçüncü Taraf Materyallerinin kullanılabilirliği, doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir beyanda bulunmaz. Söz konusu Üçüncü Taraf Materyallerin kullanılması ile ilgili riskler ve sorumluluk sadece Kullanıcıya aittir.

7. Garanti Sağlanmaması

7.1 My Heart Bypass Surgery İnternet Sitesi ve İnternet Sitesi Bilgilerle ilgili olarak herhangi bir beyanda, vaatte veya taahhütte bulunmaz. Burada yer alan tüm bilgiler OLDUĞU GİBİ; PAZARLANABİLİRLİK, HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUK, TEKNİK PERFORMANS, İHLAL ETMEME GİBİ ZIMNİ TAAHHÜTLER VEYA BU İNTERNET SİTESİNDEKİ BİLGİLERİN KUSUR, HATA VEYA YANLIŞLIKLARDAN TAMAMEN ARINDIRILMIŞ OLDUĞUNA DAİR HERHANGİ BİR ZIMNİ TAAHHÜT DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ AÇIK VEYA ZIMNİ BİR TAAHHÜT OLMADAN sunulmuştur. My Heart Bypass Surgery İnternet Sitesi ve İnternet Sitesi Bilgilerinin kullanımı ile ilgili riskler ve sorumluluklar sadece Kullanıcıya aittir. Maquet ve Maquet'in ana şirketleri, iştirakleri ve bağlı kuruluşları ile bunların direktörleri, görevlileri, aracıları, temsilcileri, halefleri ve atadığı üçüncü taraflar (birlikte "Maquet Tarafları") hiçbir koşulda yükümlü olmayacaktır ve Kullanıcı işbu belge ile Maquet Taraflarının sorumluluk kabul etmediğini ve Maquet Taraflarını My Heart Bypass Surgery İnternet Sitesi, İnternet Sitesi Bilgileri ve/veya bunların Kullanıcı tarafından kullanılması ve İnternet Sitesi Bilgilerinin eksik, yanlış, eski, kusurlu, amaca uygun olmadığı veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal ettiğini iddia eden herhangi bir İşlem dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla My Heart Bypass Surgery İnternet Sitesinin, İnternet Sitesi Bilgilerinin ve/veya bunların Kullanıcı tarafından kullanılması ile ilgili veya sonucunda gerçekleşebilecek herhangi iddia, talep, dava, işlem, dava açma hakkı veya davalara ("İşlemler") karşı zarar görmemesini sağlayacak, savunacak ve Maquet Taraflarını masun tutacaktır. HİÇBİR KOŞUL ALTINDA MAQUET TARAFLARI AŞAĞIDAKİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN GELİR VEYA KAR KAYBI, BAĞLI, ARIZİ, ÖNGÖRÜLEMEYEN, ÖZEL VEYA CEZAİ HASARLARDAN DOLAYI SORUMLU TUTULMAYACAKTIR: İTİBAR KAYBI; SAKLANAN, AKTARILAN VEYA KAYDEDİLEN VERİLERİN KAYBI; YARALANMA, CAN VEYA MAL KAYBI; MY HEART BYPASS SURGERY İNTERNET SİTESİNE ERİŞEMEME, KULLANAMAMA NEDENİYLE OLUŞACAK HASARLAR, MASRAFLAR VEYA KESİNTİ SÜRESİ MALİYETLERİ. İŞBU BÖLÜM; İHMAL, KUSURSUZ SORUMLULUK, TAAHHÜT VEYA FARKLI BİR DURUM DAHİL OLMAK ÜZERE SÖZLEŞMEDEN VEYA HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN HERHANGİ BİR NEDEN İÇİN GEÇERLİ OLACAKTIR VE AYRI, ESASLI BİR HÜKÜMDÜR VE MÜNHASIR OLSUN YA DA OLMASIN HER TÜRLÜ KANUNİ YOLUN BAŞARISIZ OLMASI DURUMUNDA GEÇERLİ OLACAKTIR.

7.2 Maquet My Heart Bypass Surgery İnternet Sitesinin her türlü hatadan, kusurdan ve virüslerden arındırılmış olması için azami çabayı göstermesine karşın Maquet My Heart Bypass Surgery Website'ın kusursuz, hatasız veya virüslerden arındırılmış olduğuna dair garantide bulunmaz. Kullanıcı kendisini korumak için uygun güvenlik önlemlerini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almalıdır ve bilgi, yazılım ya da belgeleri indirmeden önce bir virüs tarayıcısı kullanmalıdır. Kullanıcı güvenlik önlemlerini sağlamak üzere tüm makul tedbirleri almalıdır ve My Heart Bypass Surgery İnternet Sitesine virüslerin yüklenmesini önlemek üzere bir virüs tarayıcısı kullanmalıdır.

7.3 Maquet My Heart Bypass Surgery İnternet Sitesi içeriklerinin ABD dışında görüntülenebilir veya indirilebilir olmaya uygun olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunmaz. Kullanıcılar My Heart Bypass Surgery İnternet Sitesine ABD dışından erişiyorsa, tüm yerel yasalara uymaktan münhasıran sorumludur. İnternet Sitesindeki içeriklerin yasa dışı olduğu ülkelerden internet sitesine erişim yasaktır.

8. İhracat Denetimleri

8.1 Örneğin; doğası ya da niyet edilen amacı ya da varış yeri sebebiyle belirli bilgilerin ihracatı kısıtlanabilir ve düzenleyici izne tabi olabilir. Kullanıcı, özellikle ABD ve AB ile AB üyesi devletlerin ihracat yönetmelikleri dahil olmak üzere İnternet Sitesi Bilgilerinin kullanımı ve bunlara erişim ile ilgili ihracat yönetmeliklerine harfiyen uyacaktır.

8.2 Kullanıcı aşağıdakileri sağlayacak ve denetleyecektir:

 • İnternet Sitesindeki bilgilerin silah, nükleer enerji, cephane veya diğer askeri kullanım ile ilgili herhangi bir amaç için kullanılmaması;
 • ABD Reddedilmiş Kişiler Listesinde (RKL) yer alan kişi ya da girişim ABD kaynaklı mal, yazılım ya da teknoloji alamaz;
 • ABD Onaylanmamış Liste, ABD Varlık Listesi ve ABD Özellikle Belirlenmiş Kişi Listesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Birleştirilmiş Takip Listesindeki kişilerin veya girişimlerin izin almaksızın ABD menşeli malları almasına izin verilmemesi; ve

ABD Onaylanmamış Liste, ABD Varlık Listesi ve ABD Özellikle Belirlenmiş Kişi Listesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Birleştirilmiş Takip Listesindeki kişilerin veya girişimlerin izin almaksızın ABD menşeli malları almasına izin verilmemesi; ve

9. Veri Gizliliğinin Korunması

My Heart Bypass Surgery İnternet Sitesi üzerinden Kullanıcıyı kişisel olarak tanımlayabilecek verilerin toplanması, kullanılması ve/veya işlenmesi My Heart Bypass Surgery İnternet Sitesi Gizlilik Politikası (www.myheartbypasssurgery.com/privacy-statement) doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

10. Geçerli Yasalar

10.1 My Heart Bypass Surgery İnternet Sitesi ABD'de kurulu şirketler tarafından idare edilmektedir ve New York ABD eyaleti kanuni ihtilaf kuralları göz önünde bulundurulmaksızın ABD New York eyaleti yasalarına tabidir. Kullanıcı; My Heart Bypass Surgery İnternet Sitesi veya İnternet Sitesi Bilgileri ile ilgili veya bunlardan doğan tüm ihtilafların, çekişmelerin veya taleplerin Amerika Tahkim Birliği tarafından Ticari Tahkim Kuralları doğrultusunda tahkimde kararlaştırılacağını ve hakem(ler)in vereceği kararın ilgili yasal yetki alanında bulunan mahkemelerce tanındığını kabul eder. Tahkim kurulu üç (3) hakemden oluşacaktır ve tahkim New York eyaleti New York şehrinde gerçekleştirilecektir. Taraflar birer hakem belirleme hakkına sahiptir; söz konusu iki hakem üçüncü hakemi belirleyecektir. Tahkim sürecinde İngilizce dili kullanılacaktır. Tahkim ile ilgili olarak tarafların adları, danışmanları veya talepleri dışındaki bilgiler, yasalar şart koşmadığı müddetçe tek taraflı olarak üçüncü bir tarafa açıklanamaz. Tarafların sağladığı belgeler veya diğer deliller veya tahkim şahitleri, söz konusu delillere sadece tahkime müdahil olmaktan dolayı erişim sağlayan taraflarca gizli bilgi olarak ele alınacaktır ve yasalar şart koşmadığı müddetçe üçüncü taraflara (şahit veya uzman dışında) açıklamayacaktır. İşbu belge doğrultusunda başlatılan bir tahkim ile bağlantılı olarak herhangi bir dava süreci başlatan taraflar söz konusu davanın yasal kayıtlarını yasaların izin verdiği ölçüde erişime kapalı tutacaktır.

10.2 Taraflar işbu Hükümlerin ihlal edilmesi veya ihlal edilmesi tehdidinin sadece finansal zarar vermeyeceği ancak parasal olarak ödenemeyecek itibari zararlara yol açacağını kabul eder. İşbu Hükümlerin ihlal edilmesi veya ihlal tehdidinin bulunması durumunda Maquet, kendisine tanınan diğer haklar ve yasal yollar dahil olmak üzere, belirli ifa ve herhangi bir kefalet veya teminat gerektirmeden derhal ihtiyati tedbir dahil olmak üzere parasal olmayan tedbir alacaktır ve Kullanıcı söz konusu tedbirlerin alınmasına itiraz etmeyecektir. Maquet'in söz konusu parasal olmayan tedbir hakkı Maquet'in mevcut diğer yasal yollarına ek olacaktır.