Prosedürler

Doktor sizin veya sevdikleriniz için bir KABG ameliyatı önerdiyse, bu bölüm sıklıkla gerçekleştirilen cerrahi prosedürü anlamanıza yardımcı olacaktır

Prosedür 2 kısımdan oluşur:

Damar Çıkarma. Baypas grefti olarak kullanılacak bir kan damarını çıkarmak için ameliyatın baypas kısmının yapılmasından hemen önce ayrı bir prosedür gerçekleştirilmelidir. Bir damarın çıkarılması rutin olarak üç şekilde yapılabilir:
geleneksel damar çıkarma, köprüleme ve minimal invaziv endoskopik damar çıkarma (EVH).

Kalp Baypas Ameliyatı. Kalpte normal kan akışını düzeltmek için bir veya daha fazla tıkanmış koroner arterin bir kan damarı ile baypas edildiği cerrahi prosedürdür. Bu greftler genellikle göğüs, bacak veya ön kolda bulunan, hastanın kendi arterleri ve venleridir.

Baypas Ameliyatın Baypas kısmı

Cerrah, kol veya bacaktan alınan bir damarı kullanırken, çıkartılan damarın bir ucunu kalbe kan temin eden aorta bağlayarak grefte kan akışı sağlar. Diğer ucu, kalp kaslarına kan akışını düzeltmek için koroner arterin tıkanan kısmı atlanarak, koroner arterin açık kısmına bağlanır.
Cerrahın ameliyat sırasında bu greftlerden birini veya daha fazlasını kullanması alışıldık bir şeydir — Cerrahın kaç tane baypas grefti kullanmasına bağlı olarak buna ikili (2), üçlü (3), dörtlü (4) veya daha fazla baypas denilebilir.

     Baypaslı kalp

 

Baypas sırasında cerrahınızın iki seçeneği vardır:

  1. Kalbi durdurmak ve kalp akciğer makinesi kullanmak (Pompa ile)
  2. Ameliyat sırasında kalbinizin atmasını sürdürmek (Pompasız)

Pompa ile Baypas

Baypas işlemleri kalp akciğer makinesinin icadının ardından 1960'larda rutin haline geldi. Kalp akciğer makinesi kalp ve akciğerlerin görevini geçici olarak yerine getiren bir cihazdır. Bu şekilde KABG ameliyatı sırasında kalp durdurulabilir. Kalp akciğer makinesi cerrah greftleri dikerken kana oksijen sağlar ve kan dolaşımını sürdürür.

Ameliyat tamamlandıktan sonra kalp normal ritmine döner ve kalp akciğer makinesine ihtiyaç kalmaz.

Kalp akciğer makinesi cerrahların milyonlarca hastanın hayatını kurtarmasına imkan tanımıştır. Ancak özellikle diyabet hastaları veya böbrek hastaları gibi yüksek riskli hastalarda kullanımında riskler vardır. Bu hastaların koroner cerrahiden dolayı komplikasyona girme olasılığı yüksektir.

Pompasız Baypas

Pompasız baypas ameliyatında kalp atmaya devam eder ve cerrah baypas greftlerini uygularken tüm vücuda oksijenli kan pompalamaya devam eder. Bazı hastalar için kalp akciğer makinesini kullanmak ameliyatın riskini arttırabilir veya cerrahlar belirli komplikasyon riskini en aza indirmek için ameliyat sırasında kalbin atmasını sürdürmeyi tercih edebilir.

Doktor sizin veya sevdikleriniz için bir KABG ameliyatı önerdiyse, bu bölüm sıklıkla gerçekleştirilen cerrahi prosedürü anlamanıza yardımcı olacaktır

Bu prosedür 2 kısımdan oluşur:

Damar Çıkarma. Greft olarak kullanılacak bir kan damarını çıkarmak baypas işleminin yapılmasından hemen önce gerçekleştirilen ayrı bir prosedür gerektirir. Bir damarın çıkarılması rutin olarak üç şekilde yapılabilir: geleneksel damar çıkarma, köprüleme ve minimal minimal invaziv endoskopik damar çıkarma (EVH)

Kalp Baypas Ameliyatı. Kalpte normal kan akışını düzeltmek için bir veya daha fazla tıkanmış koroner arterin bir kan damarı ile baypas edildiği cerrahi prosedürdür. Bu greftler genellikle göğüs, bacak veya ön kolda bulunan, hastanın kendi arterleri ve venleridir.
Hangisinin size uygun olduğunu görmek için bu teknikleri cerrahınızla görüşmelisiniz.