Ameliyatın bypass kısmı

Cerrah, ön kol veya bacaktan alınan bir damarı kullanırken, çıkartılan damarın bir ucunu kalbe kan temin eden aorta bağlayarak grefte kan akışı sağlar. Diğer ucu, kalp kaslarına kan akışını düzeltmek için koroner arterin tıkanan kısmı atlanarak, koroner arterin açık kısmına bağlanır.
Cerrahın ameliyat sırasında bu greftlerden birini veya daha fazlasını kullanması alışıldık bir şeydir — Cerrahın kaç tane bypass grefti kullanmasına bağlı olarak buna ikili (2), üçlü (3), dörtlü (4) veya daha fazla bypass denilebilir.

     Bypasslı kalp

 

Bypass sırasında cerrahınızın iki seçeneği vardır:

  1. Kalbi durdurmak ve kalp akciğer makinesi kullanmak (Pompa ile)
  2. Ameliyat sırasında kalbinizin atmasını sürdürmek (Pompasız)

Pompa ile Bypass

Bypass işlemleri kalp akciğer makinesinin icadının ardından 1960'larda rutin haline geldi. Kalp akciğer makinesi kalp ve akciğerlerin görevini geçici olarak yerine getiren bir cihazdır. Bu şekilde KABG ameliyatı sırasında kalp durdurulabilir. Kalp akciğer makinesi cerrah greftleri dikerken kana oksijen sağlar ve kan dolaşımını sürdürür.

Ameliyat tamamlandıktan sonra kalp normal ritmine döner ve kalp akciğer makinesine ihtiyaç kalmaz.

Kalp akciğer makinesi cerrahların milyonlarca hastanın hayatını kurtarmasına imkan tanımıştır. Ancak özellikle diyabet hastaları veya böbrek hastaları gibi yüksek riskli hastalarda kullanımında riskler vardır. Bu hastaların koroner cerrahiden dolayı komplikasyona girme olasılığı yüksektir.

Pompasız Bypass

Pompasız bypass ameliyatında kalp atmaya devam eder ve cerrah bypass greftlerini uygularken tüm vücuda oksijenli kan pompalamaya devam eder. Bazı hastalar için kalp akciğer makinesini kullanmak ameliyatın riskini arttırabilir veya cerrahlar belirli komplikasyon riskini en aza indirmek için ameliyat sırasında kalbin atmasını sürdürmeyi tercih edebilir.

Damar Çıkarma. Bypass grefti olarak kullanılacak bir kan damarını çıkarmak bypass işleminin yapılmasından hemen önce gerçekleştirilen ayrı bir prosedür gerektirir. Bir damarın çıkarılması rutin olarak üç şekilde yapılabilir: geleneksel damar çıkarma, köprüleme ve minimal invaziv endoskopik damar çıkarma (EVH).
Hangisinin size uygun olduğunu görmek için bu teknikleri cerrahınızla görüşmelisiniz.
Geleneksel ve endoskopik damar çıkarma karşılaştırması