Koroner arter bypass greft cerrahisini anlama

Koroner arter bypass greft cerrahisi veya CABG ("kebıç" olarak telaffuz edilir), kalbe sağlıklı kan akışını sağlamak için kullanılan bir prosedürdür. Çoğu hasta, bypass ameliyatının aslında iki cerrahi prosedürü içerdiğini öğrendiğinde şaşırır.

  1. İlk önce, bir veya daha fazla sağlıklı kan damarı; bypassın veya bypassların yapılabilmesi için göğüsten, bacaktan veya koldan çıkarılır (veya alınır).
  2. Sonra cerrah çıkartılan damarları kullanarak, hasar görmüş veya tıkanmış kalp atardamarlarına bypassları yapar.

Bu yeni bypasslarla, kalp artık ihtiyaç duyduğu kanı temin edebilir.

Bypasslı kalp

Ameliyatın bypass kısmı

Cerrah, kol veya bacaktan alınan bir damarı kullanırken, çıkartılan damarın bir ucunu kalbe kan temin eden aorta bağlayarak grefte kan akışı sağlar. Diğer ucu, kalp kaslarına kan akışını düzeltmek için koroner arterin tıkanan kısmı atlanarak, koroner arterin açık kısmına bağlanır.

Cerrahın ameliyat sırasında bu greftlerden birini veya daha fazlasını kullanması alışıldık bir şeydir — Cerrahın kullandığı bypass grefti sayısına bağlı olarak buna ikili (2), üçlü (3), dörtlü (4) veya daha fazla bypass denilebilir.

Ameliyatın bypass kısmı

Cerrah, kol veya bacaktan alınan bir damarı kullanırken, damarın bir ucunu kalbe kan temin eden aorta bağlar. Diğer ucu, kan akışını düzeltmek için koroner arterin tıkanan kısmı atlanarak, koroner arterin açık kısmına bağlanır.

Cerrahın ameliyat sırasında bu greftlerden birini veya daha fazlasını kullanması alışıldık bir şeydir — Cerrahın kullandığı bypass grefti sayısına bağlı olarak buna ikili (2), üçlü (3), dörtlü (4) veya daha fazla bypass denilebilir.

Ameliyatın bypass kısmı

Cerrah, kol veya bacaktan alınan bir damarı kullanırken, damarın bir ucunu kalbe kan temin eden aorta bağlar. Diğer ucu, kan akışını düzeltmek için koroner arterin tıkanan kısmı atlanarak, koroner arterin açık kısmına bağlanır.

Cerrahın ameliyat sırasında bu greftlerden birini veya daha fazlasını kullanması alışıldık bir şeydir — Cerrahın kaç tane bypass grefti kullanmasına bağlı olarak buna ikili (2), üçlü (3), dörtlü (4) veya daha fazla bypass denilebilir.