1. Koroner kalp hastalığı nedir?

 • Kalbe kan akışı ve oksijen sağlayan küçük kan damarlarının daralmasıdır.

2. Ateroskleroz nedir?

 • Ateroskleroz sıklıkla arterlerin sertleşmesi olarak adlandırılır. Damarlarda yağın (kolesterol) kademeli olarak birikerek arterin daralmasına veya tıkanmasına neden olması anlamına gelir.

3. Baypas ameliyatı nedir?

 • Koroner arter baypas greft cerrahisi veya KABG ("kebıç" olarak telaffuz edilir), kalbe sağlıklı kan akışını sağlamak için kullanılan bir prosedürdür.

4. KABG ne anlama gelir?

 • Koroner Arter Baypas Grefti - özel bir kalp ameliyatı türü. Baypas ameliyatı da denir. Bu, oksijenli kanla kalbi besleyen arterlerdeki tıkanıklığı "baypas" etmek için yapılır ve bu işleme baypas ameliyatı da denir.

5. Kalp akciğer makinesi nedir?

 • Kalp akciğer makinesi KABG ameliyatı sırasında kalp durduğunda kalbin ve akciğerlerin işlevini geçici olarak yerine getiren bir cihazdır. Kana oksijen sağlar ve kan dolaşımını sürdürür.

6. Damar çıkarma nedir?

 • Koroner arter baypas grefti (KABG) cerrahisinde, daralmış veya tıkanmış koroner arter bölümleri çevresinde kan akışını yönlendiren baypaslar oluşturmak için vücudun diğer bölgelerinden sağlıklı damarlar alınır.

7. Endoskopik Damar Çıkarma (EVH) nedir?

 • Küçük bir kesi ile KABG ameliyatında greft olarak kullanılacak sağlıklı bir kan damarını almak için bir endoskop ya da minimal invaziv araçlar kullanılmasıdır.

8. Geleneksel damar çıkarma teknikleriyle EVH arasındaki fark nedir?

 • Geleneksel damar çıkarma teknikleri daha uzun kesiler gerektirirken EVH küçük bir kesi ile kan damarını görüntülemek ve çıkarmak için özel aletler kullanmaktadır.

9. Endoskopik Damar Çıkarmanın (EVH) klinik faydaları nelerdir?

 • EVH'in yararları arasında küçük yara izleri, daha hızlı iyileşme, hastanede kalış süresinin kısa olması ve daha düşük enfeksiyon olasılığı vardır.

10. Pompalı ve pompasız koroner arter baypas grefti (KABG) ameliyatı arasındaki fark nedir?

 • Atan kalpte baypas ameliyatı (pompasız) kalp hala atarken yapıldığından geleneksel baypas ameliyatından (pompalı) farklıdır. Bu işlem sırasında cerrah kalbin atmasını durdurmak için bir kalp akciğer makinesi kullanmaz.

11. Koroner arter baypas grefti (KABG) ameliyatında kullanılan damarlar nereden geliyor?

 • Koroner arter baypas grefti (KABG) ameliyatında kullanılan damarlar göğüsten, bacaktan veya ön koldan gelir.

12. Endoskopik Radyal Arter Çıkarma (ERAH) Nedir?

 • ERAH minimal invaziv teknik ve endoskop kullanarak radyal arterinin hastanın ön kolundan alınması anlamına gelir.

13. Atan kalp ameliyatı nedir?

 • Prosedür gerçekleştirilirken kalbin atmaya devam ettiği her türlü kardiyak veya kalp cerrahi müdahalelerdir.