Koroner arter hastalığı ile ilgili genel bilgiler

Kalbiniz, sahip olduğunuz en sıkı çalışan kasınızdır.

Kalbin işi, vücudunuzdaki organlar ve dokulara kan dolaşımını sağlamaktır (kalp, günde 100.000 defadan fazla atar). Herhangi bir kas gibi, kalbinizin de sağlıklı kalması ve işlevini yerine getirmesi için bol miktarda, oksijenden zengin kana ihtiyacı vardır.

Koroner arterler, kalbinizde yer alan ve oksijen açısından zengin kanı kalp kasına götüren kan damarlarıdır.

Ateroskleroz: arterlerin sertleşmesi

Her yıl, milyonlarca hastaya bir takım kalp rahatsızlığı tanısı konur ve en yaygın olanlarından biri aterosklerozdur.

Ateroskleroz sıklıkla "arterlerin sertleşmesi" olarak adlandırılır. Arterlerin daralmasına veya tıkanmasına neden olan yağ tortularının damarlarda kademeli olarak birikmesi anlamına gelir.

Koroner arterlerde bu süreç meydana geldiğinde buna koroner ateroskleroz ya da koroner arter hastalığı (CAD) denir.

Kan damarları ve plak birikimi

Sağlıklı kan damarları güçlü ve esnektir. Plak denen yağ birikintileri bu arterlerin içerisinde oluştuğunda birkaç şey meydana gelebilir:

  • Arterin zarı daha kalın ve daha pürüzlü hale gelir
  • Plak birikimi arter boyunca açıklığı daraltır
  • Daralma, kanın arterde akışını daha zor hale getirir
  • Kalbin kan pompalamak için daha fazla çalışması gerekir
  • Plak arterden kan akışını tamamen engelleyen bir noktaya kadar birikebilir
  • Veya, plak arter duvarından "kopar" veya kırılabilir ve bu da arterin kısmen veya tamamen tıkanmasına neden olabilir—bu da kanın kalp kasına iletilmesini önleyebilir

Bir veya daha fazla arter tıkanırsa, kalp dokusu çalışması için gereken kanı almaz. Sonuçlar hafif göğüs ağrısından (anjina) şiddetli kalp krizine kadar değişebilir.

Koroner aterosklerozu tedavi etme

Koroner ateroskleroz tanısı konan insanlar için tedavi seçeneklerinden biri kan akışını eski haline getiren kalp ameliyatı prosedürü cerrahisi, koroner arter Baypas greft (KABG) ameliyatıdır.
Tedavi seçeneklerini doktorunuzla görüşmelisiniz.

Koroner arter Baypas greft cerrahisini anlama

Koroner arter Baypas greft cerrahisi veya CABG ("kebıç" olarak telaffuz edilir), kalbe sağlıklı kan akışını sağlamak için kullanılan bir prosedürdür. Çoğu hasta, Baypas ameliyatının aslında iki cerrahi prosedürü içerdiğini öğrendiğinde şaşırır.

  1. İlk önce, bir veya daha fazla sağlıklı kan damarı; Baypas veya Baypasların yapılabilmesi için göğüsten, bacaktan veya ön koldan çıkarılır (veya alınır).
  2. Sonra cerrah çıkartılan damarları kullanarak, hasar görmüş veya tıkanmış kalp atardamarlarına Baypasları yapar.

Bu yeni Baypaslarla, kalp artık ihtiyaç duyduğu kanı temin edebilir.

Bypasslı kalp

Ameliyatın Baypas kısmı

Cerrah, ön kol veya bacaktan çıkartılan bir damarı kullanırken, alınan damarın bir ucunu kalbe kan temin eden aorta bağlar. Diğer ucu, kan akışını düzeltmek için koroner arterin tıkanan kısmı atlanarak, koroner arterin açık kısmına bağlanır.

Cerrahın ameliyat sırasında bu greftlerden birini veya daha fazlasını kullanması alışıldık bir şeydir — Cerrahın kaç tane Baypas grefti kullanmasına bağlı olarak buna ikili (2), üçlü (3), dörtlü (4) veya daha fazla Baypas denilebilir.